Rechts Robert Vegt van RTV Mediaproductie. Tijdens opname Je leeft maar 1keer.